29 June 2018

BUUR in Tunesië

BUUR ontwikkelt een visie en haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van Taparura in Sfax (Tunesië).

Enlarge

BUUR werkt in nauwe samenwerking met Deloitte Afrique en lokale stedenbouwkundigen en architecten aan een haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling van het project Taparura te Sfax in Tunesië. Een duurzame stadsontwikkeling van 420 ha kan de omvang van het stadscentrum verdubbelen en unieke kansen bieden aan Sfax als aantrekkelijke kuststad in de toekomst. In samenwerking met verschillende actoren ontwikkelen we een gedragen toekomstvisie en onderzoeken we welke randvoorwaarden en acties nodig zijn voor een geïntegreerde kwalitatieve ontwikkeling die verder bouwt op de identiteit van Sfax.