17 August 2017

BUUR helpt Antwerpse Ring overkappen

Het consortium BUUR+Latz+Greisch+S333 i.s.m. Levuur, Tree Company, Proflow, 3E, Eld en anno eindigde als eerste in de wedstrijd voor de overkapping van de Ring van Antwerpen!

Enlarge

De prestigieuze ontwerpwedstrijd ‘Over De Ring’, georganiseerd door de Antwerpse overkappingsintendant, de stad, het gewest en de actiegroepen, selecteerde vijf ontwerpteams om in de komende acht maanden na te denken over de overkappingsmogelijkheden voor vijf verschillende segmenten van de Ring. Samen met de bewoners van elk segment zal nu gezocht worden naar pilootprojecten en een lange termijn visie op hoe de overkapping van de ringweg de meeste meerwaarde kan betekenen voor de omliggende wijken en stadsdelen. Het team van BUUR, Latz, Greisch en S333 eindigde op de eerste plaats en kreeg het segment noord toebedeeld.

In onze wedstrijdvisie voor dit segment toonden we de enorme kansen die een overkapping van de Ring hier biedt om het Eilandje, Merksem en de nu geïsoleerde wijk Luchtbal met elkaar te verbinden. Op en langs de ring kan een groot park aangelegd worden, maar de overkapping laat ook toe om van het station Luchtbal een echt stedelijk centrum te maken en aangrenzende wijken en fragmenten te ontwikkelen met aandacht voor woonruimte, stedelijke economie, duurzame mobiliteit en veel bijkomende publieke ruimte. Zo kan een groene long ontstaan die loopt van de Havanasite tot den Dam, maar ook een stedelijke verbindingsas van het Noordkasteel tot het Albertkanaal.

Het ontwerpteam van BUUR (stedenbouw en mobiliteit), Latz (landschapsontwerp), Greisch (bouwkundig ingenieur) en S333 (architectuur) wordt bijgestaan door een keur van deskundigen met Levuur (participatie), Treecompany (online communicatie), Proflow (procesmanagement), 3E (energie), eld (vastgoed) en Anno (erfgoed). Samen met lokale actoren en de hele buurt willen we tegen mei 2018 een breed gesteunde visie ontwikkelen voor het segment Noord.

Related.